İsim Soyisim
Telefon No
Gsm
E-mail
Pozisyon
Uyruk
Eğitim
Diller
Mesajınız
Kariyer

Çalışanlarına birey olarak değer veren, adil davranan, başarılarını paylaşan, güvenilir bir topluluk olan TEPAŞ GROUP, çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gereken ortamın hazırlanmasını kendine görev bilir.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, işini seven, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan,etik değerlere sahip,müşteri odaklı insan kaynağıdır.

Şirketimizin IK vizyon ve misyonu doğrultusunda; hedeflerine ulaşmak için gerekli yetkinliklere sahip iş gücünü bünyesine çekmekte, geliştirmekte ve sürekliliğini sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

"Yaratıcı çözümler" sunarak pazarda "global marka" olmayı hedefleyen şirketimizin belirlenen stratejiler doğrultusunda, rekabet avantajı yaratacak organizasyonlara sahip olması için gereken şirket kültürünü oluşturmak ve şirketimizi çalışılacak en iyi şirketlerden biri konumuna getirmek.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

TEPAŞ Group’a nitelikli insan gücü kazandırmak. Çalışanlarının iş memnuniyeti ve yüksek motivasyonla görevlerini yapmaları için gereken alt yapıyı oluşturmak ve böylece gelecekte daha üst görevlere hazırlanabilmeleri için bilgi ve becerilerini geliştirmek. Diğer yandan şirketin uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak temel hedefimizdir.

TEPAŞ artık Facebook ve Twitter’da!!
TEPAŞ ile ilgili duyuru ve haberleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz.